BLOG

Mořského světa

Úprava vody

Voda je nejprve přiváděna na uhlíkový filtr, dále je upravována ionoměničovou kolonou a poté je přiváděna na osmotickou membránu, která z vody odfiltruje veškeré nežádoucí soli. Vzniklá osmotická voda je následně upravována do patřičné salinity a je užívána v závislosti na množství odparu.

Značná pozornost je zaměřována na testování vody všech systémů, jednotlivé vzorky jsou testovány na množství dusičnanů a fosforečnanů, jejichž koncentrace musí být nízká.

Facebook